onsdag, april 09, 2008

Varför bättre lastbilar är sämre

Avfallshanteringsföretaget Renova och Volvo har tagit fram en sopbil med hybridteknik. Det har många fördelar, inte minst då det spar pengar åt Renova, samt minskar buller och avgaser i stan. Men bränslesnålare lastbilar kommer tyvärr aldrig att minska transportsektorns totala utsläpp. Häng med nu.

Tunga transporter är en stor klimatbov, och utsläppen ökar hela tiden. En populär lösning på problemet sägs vara effektivare transporter. Bättre logistik, snålare motorer och större lastbilar (föreslogs nyligen efter en massiv brainstorm av industri och universitet) ska komma till räddning när lastbilarna får klimatkritik. (Lustigt nog ligger dessa förslag alltid i linje med branchens intresse, nämligen BILLIGARE transporter. Därav naturligtvis entusiasmen över miljöteknik.)

Problemet för oss som oroar oss för klimatförändringar är att effektivare lastbilstransporter kommer att leda till fler, inte färre, lastbilstransporter. Sambandet är inte så svårt att förstå. Minskad bränsleåtgång per enhet gods gör att Schenker och resten tjänar mer pengar och/eller kan sänka priserna. Då ökar lastbilarnas konkurrenskraft gentemot exempelvis tåget. Mer gods flyttas till motorvägarna. Resultatet blir en större total bränsleanvändning.

Har jag hittat på det här? Nej, sambandet är välkänt. Jevons paradox härstammar från 1800-talet och Englands gruvindustri. När man lärde sig använda kolet effektivare ökade användningen. En modernare tolkning är den sk Khazzom-Brookes postulat. Den säger i princip att ett antal besparingar i energi på mikronivå inte alltid kommer att resultera i en besparing på makronivå.

Bättre teknik är önskvärt. Men därutöver krävs kraftfull reglering av de totala utsläppen, tex i form av utsläppstak, handelssystem för klimatgaser, och beskattning. Den som tror att ny teknik allena kommer att rädda oss måste tänka om.