onsdag, januari 27, 2010

Forskare sågar vargjakten (igen)

Ur DN Debatt idag:
Sverige har inlett det internationella biodiversitetsåret 2010 på ett synnerligen pinsamt sätt. Licensjakten på varg har försatt det starkt inavelsskadade och utrotningshotade svenska vargbeståndet i ett ännu sämre genetiskt läge. Det är inte biologiskt möjligt att skjuta stammen till bättre hälsa som miljöminister Andreas Carlgren tycks tro. Vad vargstammen behöver för att bli livskraftig är en väsentligt ökad storlek och en naturlig kontaktmöjlighet för genetiskt utbyte med andra vargbestånd.

tisdag, januari 26, 2010

Slaktarna kan aldrig föra djurens talan

Efter höstens stora avslöjande om djurplågeri på ett antal svenska grisgårdar kommer nu köttbranschen med ett förslag som skall förbättra djurskyddet. Förslaget går ut på att gårdarna kontinuerligt skall granskas av ett oberoende certifieringsföretag vilket blir en stor förändring från i dag när branschen i princip är satta att granska sig själva. (GP 26 jan)

Är Göteborgspostens ledarredaktion helt inkompetent eller tycker de illa om djur? Vari ligger skillnaden mellan att "granska sig själva" och att anlita ett företag att göra det? Hur bra brukar det gå när man har skall bedöma sin uppdragsgivare? Och hur bra blir det när branschen i fråga är samma bransch vars främsta företrädare nu riskerar åtal för djurplågeri?

Det är ju så uppenbart det bara kan bli - köttbranschen har allvarliga legitimitetsproblem och griper efter halmstrån. Detta är precis samma trick som klädföretag försökt dra till med när de avslöjats med att utnyttja barnarbetare. "Vi inför nya policies! Vi sanerar oss själva. Snälla, lagstifta inte!"

Om det gällde något så etiskt ointressant som köttkvalitet vore det en sak. När det gäller välfärden hos samhällets svagaste - de som inte kan tala för sig själva - då skall staten granska industrin. Slaktarna kan aldrig föra djurens talan.

tisdag, januari 19, 2010

Argumenten tryter för vargjakten

Argumentationen för vargjakt fortsätter att vara vek. Idén om att man kan förbättra vargstammens genetiska "hälsa" genom att minska stammens storlek förkastas av biologer. Läs gärna tex Erik Svensson, professor i ekologisk zoologi, och Marcus Ljungqvist, doktorand i evolutionär ekologi. Färre vargar kan omöjligen öka den genetiska mångfalden. Däremot kan den, förutsatt att vi satt ett godtyckligt politiskt tak på stammens storlek såsom riksdagen gjort, skapa utrymme för nya utländska vargar inom ramen för taket.

Om man accepterar det helt godtyckliga taket på drygt 200 vargar, så återstår problemet att tillföra obesläktade individer. Man talar (bland annat i rovdjurspropositionen från 2008) om att underlätta invandringen, men hur? Det är en gåta. Sådan invandring har bevisligen inte förekommit mer än i något enstaka fall de senaste decennierna (annars skulle vi inte ha inavelsproblemet). En stor orsak till detta torde vara tjuvjakt på vargarnas vandringsväg norrifrån.

Det enda sättet att underlätta invandring, bortsett från ren import, torde vara att mycket kraftfullt öka polisresurserna mot tjuvjakt. Sätt in tio heltidstjänster (gärna från en separat enhet frikopplad från lokalpolisen) dedikerade mot tjuvjakten, och höj straffen rejält, så skulle signalen vara tydlig! Vem lägger det förslaget?

Det andra skälet till jakt som förfäktas av bland annat miljöministern och jägarförbundets ordförande, är tanken att den kan skapa "acceptans". Detta argument måste skärskådas. Som jag ser det så är det katastrofalt i två hänseenden. För det första offrar man just det som man skulle skydda, utan att dessförinnan ha försäkrat sig om att nya individer kan tillföras. Skjuta vargar för att skydda vargar? Visst låter det underligt?

För det andra kan jag inte se hur varghatet i dalarna, värmland och längre norrut skulle stillas av att tjuvjakt legitimeras. Samma tjuvjakt som man i åratal försökt bekämpa rättsligen, med lite framgång. I vilket annat sammanhang ger vi de kriminella rätt på detta sätt? Snarare skapar vi en situation där tjuvjägare och deras tysta stödtrupper i dessa landsändar kan hävda att de hade rätt hela tiden. En analogi vore att slänga ut lite flyktingar, för att de mest främligsfientliga ska lugna sig och acceptera mer invandring. Skulle det funka?

Acceptans för vargen skapas genom attitydpåverkan över lång tid. Utbildning, en rikspolitik som lyssnar på landsbygdens verkliga problem, generösa ersättningar vid skador på tamdjur, förbättrade jaktmetoder som minskar risken för jakthundar, osv. Det är åtgärder som skulle kunna leda till långsiktig samexistens mellan varg och människor i stora delar av landet. Lägg till detta en tydligt markering från statsmakten att utrotningshotade djur aldrig får bli villebråd.

2009 näst varmaste året hittills

NASAs siffror för 2009 har fallit på plats och det framgår att 2009 globalt sett var det näst varmaste året sedan mätningarna inleddes 1880.

Tittar man på bara södra halvklotet så var 2009 det varmaste på 130 år.

Något att fundera över när ett par kalla januariveckor i norra Europa får alla att glömma vad som pågår med planeten.

söndag, januari 10, 2010

Legaliserad tjuvjakt

Det har lagt sordin på stämningen hela veckan. Varje gång jag öppnar en tidning ser jag gubbjävlar med bössor poserandes framför lemlästade vargar. 12000 sådana fegisar har fått härja runt i en allmän amnesti på vad som inte kan kallas för annat än legaliserad tjuvjakt.

För en tid sedan hände nämligen något underligt. Riksdagens delmål om 200 vargar förvandlades plötsligt till ett slutmål i sig. Med 270 vargar menade plötsligt den styrande majoriteten att det räckte. Hur det gick till vete fan. Men att det är en flört med en högljudd jaktlobby på landet är väl inte att tänja på fantasin.

Frågar man Olof Lidberg, nestorn på området, så visar det sig att en så liten vargstam faktiskt kan överleva om det tillförs nya individer från Ryssland och Finland. Och visst vore det en möjlig lösning. Sätt in 20 nya vargar och skapa en större genpool, så kanske vår vargstam kan klara sig med få individer.

Men en sådan inplantering tycks helt oacceptabel, särskilt om man frågar samma vargmotståndare som nu vill skjuta. Återstår då naturlig migration, men denna har visat sig i princip obefintlig eftersom varenda varg som sätter sin tass i norrland försvinner spårlöst (förutom skoterspår på skottplatsen förstås).

Alltså har man tagit beslut om att skjuta av en hotad art, baserat på att den kanske skulle kunna överleva om vissa förutsättningar gällde. Det är bara det att dessa förutsättningar inte gäller. En liten detalj bara? Eskil Erlandsson och Andreas Carlgren har visat noll intresse för den biologiska mångfalden i detta fall. De har kort och gott inte gjort sitt jobb.

Sedan kan man ju fundera på om det (även om vargjakt teoretiskt vore möjlig utan att stammen hotades) är nödvändigt att skjuta varg. Att det kan vara intressant att springa runt i skogen och panga på stora hundar är för mig ett mysterium. Något mindre manligt har jag svårt att föreställa mig.

Prova att kuta runt i vinterskogarna näck och obeväpnade istället. Alla 12000. Kom hem med en enda död varg och ni har min respekt. Annars kom inte hem alls. Gubbjävlar.