torsdag, juni 11, 2009

Luddiga valplattformar

Flera kandidater till EU-parlamentet anförde luddiga men på ytan sympatiska åsikter inför valet. Fraser som "vi måste komma ihåg att EU är ett freds- och demokratiprojekt" och "vi är för Europa" förekom inte sällan. Det är föga förvånande. Om man inte har så mycket att säga om de verkliga besluten inom EU, eller om man anser att de frågorna är för svåra för väljarna att ta till sig, så är det klart att lite bredare penseldrag lockar.

Det trista är att det belönades av väljarna. "Freden i Europa" angavs till exempel som en av de viktigaste frågorna av en majoritet väljare. Och en allmänt positiv inställning till EU drog röster till både Fp och Mp.

Varför, undrar jag? Det kommer inte en enda gång under de närmaste fem åren ske en omröstning i parlamentet som gäller "freden i Europa" eller huruvida man är för eller mot EU. Unionens vara eller inte vara, eller dess påstådda roll som fredsprojekt, kommer inte en enda gång att kräva en knapptryckning. Dessa luddfrågor skiljer inte kandidaterna åt. I parlamentet avhandlas konkreta frågor som invandring, fiske, klimat, konsumentfrågor. Dessa är oerhört viktiga, och här skiljer sig ledamöterna åt i sin politik. Om vi väljare bara orkade läsa på lite så skulle detta val ha varit betydligt intressantare.

Inga kommentarer: