onsdag, oktober 23, 2013

Om ringleder och trängselskatt

Idag bloggar jag för första gången på Ja till trängselskatt! Det handlar om varför ringleder inte är ett alternativ för att lösa trafikproppen.
...en ringled skulle ha ingen eller rentav negativ effekt på trängseln. Detta beror dels på att genomfartstrafik är en så liten del av trafiken. De flesta som kommer från Mölndal eller Kungälv stannar i Göteborg - bara en bil på tjugo skall skall vidare. Dels beror det på inducerad trafik. Med det menar vi att varje gång vi bygger bort flaskhalsar så får det konsekvenser för hur privatpersoner och företag planerar. Tidigare avlägsna byar blir lämpliga pendlingsorter, företag kan etablera sig på billigare mark. Sedan bygger vi köpcentra för att dra nytta av de förbipasserande, och bilen blir än mer attraktiv. Konsekvensen blir förstås fler och längre resor. Detta leder till att nya flaskhalsar, ny trängsel, och nya krav på utbyggnad uppstår, utan att problemet lösts på sikt.

Ja till trängselskatt består av ett gäng engagerade människor som gillar idén om trängselskatt och som vill påverka opinionen i Göteborg mot ett ja. Gå gärna med och hjälp till. Det finns ingen partipolitisk koppling!

Inga kommentarer: