måndag, november 03, 2008

Det finns inget elbehov

I den ständiga diskussionen om klimatet och nya energikällor, senast nu i frågan om Vojmåns eventuella avledning (se här), återkommer påståenden om hur stort vårt elbehov är. Varje omnämnande av elbehov ska man passa sig för. Uttrycket i sig antyder att vi måste producera minst denna mängd energi och gärna mer varje år.

Vi har inget elbehov. Vi har en efterfrågan på el. Denna efterfrågan beror på priset. Varje utbyggnad av miljöfarlig men billig el (tex nya dammar i våra älvar) innebär att vi håller nere priset och således håller upp efterfrågan. Ett högre pris sänker efterfrågan.

Alltså kan vi inte stirra oss blinda på nuvarande konsumtion (ca 160 TWh/år). Denna åtgång hänger helt på nuvarande pris. Till exempel står bara direktverkande el för uppvärmning för ca 20 TWh. Ett betydligt högre pris skulle troligen helt eliminera denna konsumtion på sikt.

2 kommentarer:

Olof L sa...

Jag trodde vattenkraft var miljövänligt, förutom att det gör naturen mindre vild och försvårar för laxar. Vad är egentligen det stora miljöproblemet med vatenkraft?

John Liungman sa...

All energiframställning är miljöfarlig. Men den kan vara mer eller mindre så. Jag är själv kluven. Vattenkraft är ju hyfsat klimatneutral, ger stor effekt, osv. Men man glömmer lätt att ingreppen i naturen är gigantiska. Hela ekosystem elimineras, dels i den torrlagda delen av vattendraget, dels i dammen. Om vattennivån i dammen regleras upp och ner (i Akkajaure rör det sig om ca 30 meter över en säsong) så får man en väldigt onaturlig sjö/våtmark som inte har någon naturlig motsvarighet. Tänk sedan på att det finns 2000 vattenkraftverk i sverige, och i stort sett INGEN oreglerad fors i södra sverige. Inte bara lax har problem. Ålen är ju i stort sett väck. Tydligen är det stora problemet för fisken att vandra NERÅT - då följer de bara strömfåran in i turbinen och CHOPCHOP...