onsdag, september 03, 2008

Organdonation baklänges

En kvinna dog nyligen efter en svampförgiftning. En organtransplantation hade räddat henne. Men donator saknades denna gång, som så ofta.
Här är mitt enkla förslag: Alla svenskar görs till potentiella organdonatorer efter sin död, om de inte specifikt angivit motsatsen i ett register. De som väljer att inte donera får heller inte rätten att ta emot organ om brist råder. De hamnar så att säga sist i kön.
För mig är det en självklarhet att alla vi som vill vara del av samhället och utnyttja vårdens resurser också ställer upp med det lilla vi kan göra efter döden, nämligen ger av vår kropp för att rädda andras liv. Den som aktivt väljer att inte donera gör det av abstrakta och oftast vidskepliga skäl som omöjligen kan väga tyngre än den rent faktiska risken att en annan människa dör. Den som gör det valet kan inte förvänta sig större generositet från andra.

Inga kommentarer: