onsdag, mars 31, 2010

10 år, 482 miljarder och samma usla klimatpolitik

Jag har försökt gräva fram siffror för vad regeringens trafikpaket på nästan en halv biljon kronor kommer att ge i frågan om koldioxidutsläpp. Det har inte varit lätt. Regeringen klimatproposition anger att den icke-handlande sektorn skall minska sina utsläpp med 40% varav 2/3 inom landet. Det betyder avsevärda minskningar av transportsektorns CO2-utsläpp. Regeringens PM om infrastrukturpaketet nämner dock inte ens ett ord om det.

Men i dokumentet "Nationell plan för transportsystemet 2010–2021, Samlad beskrivning, Effekter av nationellplan och läns planer" från de fyra trafikverken står följande att läsa:

Den sammanlagda påverkan som planförslagens investeringar har på transportsektorns totala koldioxidutsläpp beräknas bli marginell. Detta bör dock ses i ljuset av att planerna samtidigt syftar till att öka tillgängligheten och skapa större sammanhängande arbetsmarknader, vilket i sig leder till ökad efterfrågan på transporter. Inom planförslagens åtgärdsområden och sektorsåtgärder ingår åtgärder som har en stor potential att minska utsläppen, men omfattningen har inte kunnat fastställas.
Det är anmärkningsvärt att man gör en plan för de i klimatdiskussionen så kritiska åren fram till 2020, budgeterar 482 miljarder, och inte lyckas bättre än så här. Den enkla omskrivningen av det som står ovan är att de förbättringar som bättre kollektivtrafik och eventuellt bättre bilteknologi kan ge, helt äts upp av att ökad biltrafik.

När ska regeringen förstå det som experterna säger, nämligen att vi måste ändra beteende och köra mindre? Istället skall det byggas fler motorvägar. Var de ambitiösa målen i klimatpropositionen bara spel för gallerierna? Om de 40 procenten inte skall nås i trafiksektorn, vilken sektor skall då sänka sina utsläpp extra mycket för att vi skall kunna fortsätta köra bil?

Länktips:
Uppdrag gransknings genomgång av klimatkonsekvenserna från i december.
Många intressanta dokument från vägverket

Inga kommentarer: