söndag, mars 07, 2010

Ordinflation del 1 - våldtäkt

Redan när lagändringen var på gång var jag tveksam: samlag med barn under 15 kom att jämställas med våldtäkt i april 2005. Man ville så gärna visa på barnets okränkbarhet och det vidriga i att utnyttja barn att man ville göra en markering. Men jag tror man gjorde rejält fel från lagstiftarens sida.

I begreppet våldtäkt ligger just våld - psykiskt eller fysiskt - och att offret försätts i vanmakt. När en full sjuttonåring har sex med en full fjortonåring så är det förstås fel. Det ska också vara olagligt. Men att som idag rubricera det som våldtäkt är att totalt missbruka begreppet, så som jag och förmodligen många uppfattar det.

Vad får det för konsekvenser? Jo, om jag förr läste i bladet att XX dömts för våldtäkt mot barn, då var det klart för mig att det handlade om ett riktigt svin som gott kunde få hamna utan fönsterplats i en riktigt svettig del av helvetet. Om jag idag läser samma rubrik så tänker jag kanske "aha, ännu en full tonårskille som gått för långt". Jag slutar läsa ordet "våldtäkt" med samma aversion, för nu rymmer det så enormt många nivåer av brottslighet.

För att bara göra det tydligt: Ja, all sex med barn är fel och definitionsmässigt ofrivillig. Men det är skillnad på 55-årig psykopat som förgriper sig på en treåring, och två fulla tonåringar som har förvirrad sex. Detta ska lagens språk och straffsatser förmå reflektera.

(Tilläggas bör att en dom i HD 2007 frikänt en 17-årig pojke som haft sex med en 14-årig flicka. Men lagens formulering kvarstår, vilket ytterligare späder på otydligheten.)

Inga kommentarer: