onsdag, september 10, 2014

Handlar folkomröstningen om Västlänken?

På söndag är det folkomröstning. Eftersom jag bland vänner och bekanta då och då stöter på uttalanden i stil med "Jag är för trängselskatt, men jag röstar nej för jag gillar inte Västlänken" så tänkte jag förklara lite om vad som pågår, och hur förödande det är för en demokratisk process när en omröstning kidnappas på detta sätt.

När Vägvalet bildades och GT drog igång sin namninsamling för folkomröstning fanns det bara en fråga: trängselskatten. Man hade ett bra opinionsläge. Trängselskatten var oprövad och oroande för många. Men sedan vände det. Trängselskatten fungerade, och Göteborgarna såg fördelarna. Backaborna kommer få sitt undantag och utlänningar kommer att få betala. Vid senaste mätningen för några veckor sedan hade ja-sidan ett solitt försprång. 

Då seglade Västlänken upp på scenen. Visserligen hade den kritiserats i många år av olika privatpersoner som ansåg sig ha bättre kunskap än Trafikverket, och som lanserade olika egna lösningar. Dessa mer eller mindre amatörmässiga förslag hade emellertid i de flesta fall redan utretts och avfärdats flera år tidigare. Men så på sensommaren hände det något. I en flod av debattartiklar i Göteborgsposten, och en hetsig kampanj i GT, började Västlänken svartmålas. Nej-sidan såg här en möjlighet: att koppla ihop två frågor som i verkligheten har endast ett vagt samband. Det gällde att få folks skepsis kring Västlänken att kladda ner idén om trängselskatten.

Här måste man vara tydlig: trängselskatten är en liten del av finansieringen av ett paket som består av mycket mer än Västlänken. Den årliga intäkten från trängselskatten är just nu under en miljard. Västsvenska paketet kostar ca 34 miljarder, varav en tredjedel finansieras via trängselskatten. En annan stor intäktskälla är statliga medel. Västlänken kostar ca 20 miljarder. Att i detta läge försöka upprätta ett direkt samband mellan intäkter från trängselskatt och den specifika utgiften Västlänken är falskt och förvirrande för väljarna. Försvinner 14 miljarder på intäktssidan så kan konsekvenserna bli många och allvarliga - inte bara en stoppad station i Haga. 

För Nej-sidan är detta ointressant. Kampanjen är smart och kommer troligen visa sig fungera. Mitt förhandstips är att det kommer att ge nej-sidan 5 procentenheter ytterligare röster, för att landa på 43%.  En sak kan vi vara säkra på: vid ett Nej i omröstningen kommer Vägvalet att hävda att Göteborgarna röstat nej till västlänken OCH trängselskatt. Vid ett Ja kommer man visserligen att respektera resultatet (det säger åtminstone Theo Papaioannou just nu). Men man kommer att fortsätta att arbeta mot Västlänken, alltså inte respektera utfallet om man får tro deras eget påstående att omröstningen i deras värld handlar om Västlänken. 

Problemet för Papaioannou är att det börjar bita honon i svansen. Göteborgs etablerade politiker är inte dumma. De ser naturligtvis precis som jag vad som pågår och inser att legitimiteten i folkomröstningen minskar. Vad betyder det? Jo, ett Ja kan (och bör) att tolkas som ett Ja. Ett svagt Nej (ingen tror just nu på jordskred åt ett Nej) kan bortförklaras med att det förekommit en massiv och förvirrande kampanj som egentligen handlat om Västlänken. Hur kan dom göra så? Jo, för folkomröstningar är rådgivande.

Sådana här politiska tolkningar av ett valresultat där frågan på valsedeln är tydlig och enkel är inte trevliga. Men så har Vägvalet bäddat och så lär man få ligga. Det enda vi som väljare kan göra är att läsa vad som står på valsedeln och svara på den enkla frågan: Anser du att trängselskatten skall fortsätta i Göteborg efter valet 2014?Inga kommentarer: