lördag, september 06, 2014

Klimatförnekeri i Göteborgs kommunfullmäktige

Att Vägvalet vände sig till bilister i villaförorten visste vi. Att partiledaren Theo Papaioannou hyste tendenser till klimatförnekelse var nytt i alla fall för mig. Och skrämmande. Så här sa han i kommunfullmäktiges debatt om klimatstrategiskt program 4 september. (Se själv klippet, det jag citerar ligger ca 3:05 in).
"En annan strategi är att man ska utbilda en ny generation klimatsmarta göteborgare. Att utbilda låter väldigt bra men när man synar strategin så finns det en dold agenda genom att påverka barn redan i skolan vad dom ska tro."
Det handlar inte om att tro. Skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskningen kring klimatförändringar är långt skriden. Det finns idag inget tvivel från vetenskapligt håll om att det blir varmare på jorden, och att det beror på mänskliga utsläpp. Det är skolans skyldighet att förmedla vad forskningen visar. Förhoppningsvis ska barnen "tro" på detta, liksom de bör "tro" på gravitation eller att planeterna kretsar kring solen. Men Papaioannou går längre:
"Religionsfrihet är något som idag är en stark rättighet i Sverige men vad är då skillnaden när det kommer till klimatuppfattning? Gränsen är hårfin mellan manipulation och att låta någon skaffa sig en egen uppfattning."
Religionsfrihet? Jämställer han religion med klimatforskning? Möjligen kan vissa sammanslutningar av förnekare, tex The Climate Scam, liknas vid religiösa fanatiker i sitt allmänna förnekande av observerbar verklighet. "Klimatuppfattning"? Det handlar inte om uppfattning utan om kunskap. Man kan ha vilken uppfattning man vill, men varmare blir det.

Allt detta sätter folkomröstningens nej-sidas förvirrade tal om att Västlänken är ett klimatproblem i nytt ljus. De tror tydligen att klimatfrågan fortfarande är något som alla kan tycka vad de vill om. Och då kan man också slänga sig med påhittade siffror.

(Som ett litet tillägg: det finns väldigt mycket som forskarna är oense om i klimatfrågan. Det handlar om hur man skall tolka historiska data, vilka modeller som är bäst för prognosticering, hur feedback-looparna ser ut i systemet, osv. Dessa meningsskiljaktigheter får gärna skolan ta upp, särskilt på gymnasienivå. Men det handlar inte om huruvida klimatförändringar finns eller om människor orsakar dem.)

Inga kommentarer: