måndag, september 01, 2014

Nej-sidans bästa argument - och varför de inte håller

Det är inte alltid lätt att identifiera varför nej-sidan säger nej. Argumenten skiftar vecka för vecka, och dyker upp från oväntade håll. Några är bättre, andra sämre. Jag har här bemött Nej-bloggens 14 anledningar att rösta Nej i folkomröstningen.
1. Trängselskatten är orättvis. Den drabbar vissa bilister beroende på var man råkar bo och arbeta i förhållande till var tullstationerna står, medan andra slipper helt undan. Utlandsregistrerade bilar betalar ingen trängselskatt.
Bor man strax utanför zonen och jobbar strax innanför så kan skatten tyckas orättvis. Då har man å andra sidan troligen goda möjligheter att ta sig till jobbet på annat sätt - med cykel eller buss. Trängselskatten tas ut av de som använder det tungt belastade vägnätet när flest vill ha tillgång till det. På så vis är det snarast rättvist. Den som inte kör bil kl 8 varje vardagsmorgon skall givetvis inte behöva vara med och betala för breddade motorvägar. Och den som bor nära motorvägarna ska så klart inte behöva drabbas av dålig luft. Trängselskatt för utländska bilar är snart här, troligen från årsskiftet. Och Backa har fått sitt undantag.
2. Det finns ingen rimlig anledning till varför invånare i Göteborg med omnejd ska betala mer i skatt än andra skattebetalare i Sverige.
Jo, det finns det. I storstadsområdena tjänar man bättre, samtidigt som marken är mer värdefull och luften är sämre. Om man vill resa med bil på eftertraktade tider i en storstad så är det rättvist att man betalar för sig. Skatten är för övrigt densamma varifrån du än kommer.
3. Folkomröstningen är din sista chans att berätta för politikerna vad du tycker. Du lär inte bli tillfrågad igen.
Sant, du lär inte bli tillfrågad igen. Du har förhoppningsvis varit med och påverkat under två tidigare val och mandatperioder. Nu får du dessutom rösta om frågan. Kanske är det rimligt att vi går vidare nu?
4. Trängselskatten slår mycket hårdare mot bilister med lägre inkomster än mot höginkomsttagare. Det är de sämst ställda bilisterna som får ge upp bilen.
Ja och nej. Notera formuleringen "de sämst ställda bilisterna". Den som har det dåligt ställt ekonomiskt men är helt beroende av bil, ja, denne drabbas. Men av dessa torde det vara få som inte har något som helst alternativ. Och dessa är inte de som har de sämst. De sämst ställda Göteborgarna - de som oftast saknar bil - gynnas av trängselskatten. Liksom de allra flesta bilister, eftersom de får kortare restider och dessutom nya broar och tunnlar. Höginkomsttagare betalar redan idag mer i trängselskatt än andra, eftersom de i snitt kör mer. Men att det är roligare att vara rik än fattig - ja det är sant, men det är något som vi bearbetar med andra system än trängselskatten.
5. Trängselskatten påstås ha som mål att både minska trafiken och att finansiera infrastruktur. Dessa mål är dock oförenliga. Minskar trafiken för mycket, saknas det pengar till att bygga. Då måste trängselskatten höjas ytterligare trots att trängseln då redan minskat.
Detta har nej-sidan fått om bakfoten. Skulle trafiken mot förmodan minska så mycket att intäkterna sviktar - ja då kommer man givetvis inte att höja skatten utan sänka den. På så vis ökar man intäkterna igen. Basal ekonomi.
6. Om du anser att det Västsvenska paketets absolut största projekt, tågtunneln till Haga (Västlänken), inte bör byggas ska du rösta Nej. Enda chansen att stoppa Västlänken i detta skede är att strypa finansieringen och därigenom tvinga partierna till nya förhandlingar.
Detta är ologiskt. Om omröstningen hade handlat om Västlänken så hade jag här förklarat alla fördelarna med det projektet. Men nu handlar det om trängselskatten. Trängselskatten finansierar inte specifikt Västlänken, utan en rad projekt, däribland Marieholmstunneln och en ny bro över älven - allt avsett för biltrafik. Vill man inte ha något av detta, då bör man så klart rösta nej. Men då tackar man nej till många miljarder i statligt stöd. Man kastar mer än ett decennium av planering och förhandling i sjön. Utan att ha ens en vag idé om hur man ska klara Göteborgs utveckling de kommande 50 åren. Hur Göteborg ensamt skulle finansiera ens en liten del av det som ingår i Västsvenska paketet står skrivet i stjärnorna. Eller hur tänkte Nej-sidan ta sig över älven utan älvförbindelser?
7. Trängselskatten kommer att höjas med cirka 22 procent redan 1 januari 2015. Inflationen är för närvarande nära noll i Sverige. I Stockholm planeras trängselskatten höjas med 50 – 75 procent för man behöver ta in mer pengar i skatt. Det finns inget som tyder på att trängselskatten inte blir permanent om den inte stoppas nu.
Jag kan inte se hur detta spelar någon roll. Själva poängen med trängselskatten som system är att den är reglerbar. Den tekniska lösningen är på plats - det är upp till våra folkvalda att använda detta till att reglera trafiken och flytta resurser till mer miljövänliga alternativ.
8. Trängselskatten förbättrar inte miljön i mätbara termer och räddar definitivt inte klimatet. I Göteborgsregionen finns cirka 0,05 procent av världens fordonsbestånd. En minskning av biltrafiken med exempelvis 10 procent ger i så fall minskade  utsläpp med knappt mätbara 0,005 procent. Utsläppen kan minskas mycket effektivare med andra åtgärder (samåkning) och teknikväxling (el-, hybrid, vätgasdrivna bilar). 
Detta är ett av de vidrigaste argumenten som man kan stöta på, inte för att det är klokt, utan för att det är så försåtligt och så enormt dumt. Med samma resonemang skulle vi kunna undanta i princip vilken stor utsläppskälla som helst, eftersom ingen enskild källa står för en särskilt stor del av utsläppen. En analogi vore att undanta alla 41-åriga män som äger två katter och en Ford från inkomstskatt - vi är ju så få att vårt bidrag till skatteintäkter är försumbart. Motargumentet är precis detsamma som Nej-sidan så gärna slänger sig med i andra sammanhang: rättvisa. Om inte vi gör det, hur ska vi då begära av någon stad i världen att minska sina utsläpp? (Elbilar? Gärna! Teknikväxling är dessvärre inget som politiker kan beordra.)
9. Sveriges bilister betalar varje år in cirka 60-80 miljarder i olika skatter till statskassan. Lägg därtill moms på drivmedel med mera och vi närmar oss 100 miljarder/år. Trängselskatten i Göteborg är tänkt att ge cirka en miljard extra per år, i sammanhanget alltså en mycket blygsam summa som man dessutom inte uppnår (2013 gav den 200 miljoner lägre). Statskassan står alltså inte och faller med trängselskatten. Som jämförelse skulle en mindre höjning av bensinskatten ge betydligt större skatteintäkter.
En höjning av bränsleskatten är en utmärkt idé, och jag hoppas Vägvalet kommer att stödja en sådan. Men den ger ingen reglering av biltrafik i tid och rum som trängselskatten. Trängselskatten är till för att styra trafik bort från de trängsta stråken vid de tider då de är mest beslastade.
10. Nästan en femtedel av trängselskatten försvinner i administration. För varje tusenlapp du betalar i trängselskatt får staten alltså bara lite över 800 kronor. Under 25 år försvinner cirka 6-7 miljarder till ingen nytta, pengar som kunde använts till att förbättra för trafikanterna.
Om någon kan förklara hur man utan någon som helst administration kan dra in flera hundra miljoner om året till statskassan, så hojta till. De pengar som "försvinner" kan för övrigt inte användas till något annat, eftersom de bara finns till tack vare trängselskatten.
11. Det Västsvenska paketet måste omförhandlas till ett mindre, mer hanterbart paket. Det är principiellt fel att binda upp framtida politiska majoriteter av beslut som togs för flera mandatperioder sedan. 
Långsiktiga lösningar kräver att man binder sig. Det går inte att ägna sig åt stadsutveckling med kortare perspektiv än 25 år. Gjorde vi det så skulle vi få dutta lite här och där med småprojekt, medan utvecklingen runt om kring oss sprang iväg.
12. Trängselskatten ska enligt regerings utspel i Almedalen 2014 bekosta utbyggnad av höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer. Kostnad: 140 miljarder kronor. Trängselskatten måste stoppas nu, annars ska den räcka till allt i framtiden.
Här gick det undan. I punkten ovanför argumenterar man MOT att "binda framtida politiska majoriteter", nu är det plötsligt fel att vara flexibel. Om, och jag säger om, våra folkvalda i framtiden vill använda skatten till något annat än det den idag är tänkt till, så är det ju beslut som de tar för att vi valt dem. Det gäller för övrigt alla våra skatter. De kan höjas, sänkas eller tas bort av framtida majoriteter, och användas till det som anses viktigast då. Personligen tycker jag att höghastighetståg är något bra.
13. Trängselskatten är en felkonstruktion, ett tankefel från första början. Att extrabeskatta människor för att de måste åka till sina arbetsplatser gynnar inte sysselsättningen i Sverige. Gör om och gör rätt!
Tvärtom. Allt pekar på att långsiktiga lösningar på infrastruktur och kortare restider snarast är bra för regionens utveckling. Liksom den förbättrade miljön.
14.  Om du inte säger ifrån på valdagen den 14 september så kommer det att vara för sent!
Hoppsan, samma gamla argument en gång till, kanske för att 13 inte var en bra siffra att sluta på? Återigen: ja, det är nog för sent . Efter så många år av debatt, tre val och en folkomröstning så är det dags att stå vid tagna beslut.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Sluta ljug för fan!

Ni JA-sägare är patetiska i era lögner. Ni krystar ihop något som inte har med verkligheten att göra.

Läs på istället för att vara en sån vattenmelon!

Tobias sa...

Istället för att kalla folk för vattenmeloner så kanske du kan upplysa oss andra om exakt vad det är som är "lögner" i inlägget?

Leonardo Contreras sa...

Himla bra skrivet. Den negativa kommentaren understryker väl med all tydlighet vilken typ av argument nej-sidan använder sig av. Det hela är ju bara en medieploj som GT och hela den reaktionära koncernen själva drivit. Det skulle vara mycket intressant med en kartläggning av redaktionen och kampanjens bilvanor. Skulle det kunna tänkas att de själva gärna vill bo utanför "smutsiga, förorenade" Göteborg, men absolut inte vill att någon hindrar dem från att köra fram och tillbaka för att förorena mer?

Jonas Paulsrud sa...

Jag har förvisso inte riktigt samma koll som John men det här känns som en rätt gedigen, sansad genomgång. "Anonyms" kommentar om "lögner" är däremot mest pinsam.

John Liungman sa...

Tackar för synpunkterna! ("Anonym" får ligga kvar trots svordomar och påhopp. Som ett monument över sig själv.)