torsdag, september 10, 2009

Fel fråga om trängselskatten i Göteborg

I Göteborgsposten idag talar man om att det kommer att kosta 15 kronor per dag att bila över kommungränserna med trängselskatt. Detta för att pengarna ska räcka till Västlänk och Marieholmstunnel.

Jag menar att denna vinkling i frågan är bakvänd. Nivån på avgiften bör inte läggas för att täcka vissa infrastukturprojekt. Avgiften bör läggas i sådan nivå att den påverkar människors långsiktiga val (boende, bilägande, osv) och kortsiktiga val (när och hur åker jag till jobbet). För det senare krävs differentierade avgifter över tid: dyrt vid rusning, gratis på natten, och nånting däremellan på dagarna. Avgiften skall helt enkelt styra oss mot ett smartare utnyttjande av befintliga vägar och ett mer miljövänligt beteende.

Avgifterna skall förstås täcka systemets egna kostnader, och därutöver dra in pengar för att göra det lättare för den som väljer att ställa bilen, dvs tätare avgångar och fler linjer i kollektivtrafiken från pendlingsorterna. Blir det sedan pengar över så kan de förstås användas till både vägtunnlar och tågtunnlar. Men det bör inte vara den styrande parametern.

Sedan bör man kanske påpeka att 15 kronor om dagen (eller 3300 för ett år) inte är särskilt mycket för den som jobbar. En halv cafe latte, ett längre samtal på mobilen, eller varför inte en liter bensin - det är vad du får för de pengarna idag.

3 kommentarer:

KristoferP sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
KristoferP sa...

Helt rätt!

Anonym sa...

Helt fel!