söndag, september 13, 2009

Om mig

[Det här inlägget är bara ett första utkast till en längre presentation]

Min syn på klimatfrågan
Den vetenskapliga metodiken kan ha sina brister, men att det är det bästa vi har för att beskriva och förstå världen omkring oss. Därför litar jag i allmänhet på vad den etablerade forskningen säger oss - till exempel att planeterna rör sig i elliptiska banor runt solen, att arterna uppstått genom evolution, och att människans utsläpp av växthusgaser påverkar jordens klimat.

Klimatfrågan kan lösas. Den kan lösas med minimal inskränkning av vår välfärd, om vi är smarta och börjar nu. Om vi under några decennier måste minska vår materiella tillväxt för att rädda planeten från långtgående klimatförändringar så är det bara att sätta igång - att vänta blir dyrare.

Min syn på djurs rättigheter
Djur som hundar och hästar har förmågan att lida. Detta är allmänt accepterat, vilket utmynnat i bland annat våra lagar mot djurplågeri. Det finns inget skäl att tro att grisar eller kor skulle vara annorlunda. Och gränsdragningen "neråt" mot enklare organismer blir lätt väldigt flytande. Hur är det med fisk? Insekter? Musslor? Jag vet inte, men det finns goda skäl att anta att även dessa utrustats med smärtförnimmelse. Därför utgår jag från den grundläggande principen att alla djur kan lida.

Lidande är dåligt. Om jag kan undvika att åsamka en annan varelse lidande så gör jag det. Det är i många fall lätt. Jag äter inte kött eller fisk. Jag borde inte äta mjölk eller ägg. Jag undviker läderprodukter, men är inte 100% konsekvent, tyvärr.

Testning på djur är i många fall helt onödigt. Ofta rör det sig om testning av produker vi inte behöver, som ytterligare nya kosmetika, eller botemedel mot åkommor som vi lika gärna kan bota med livsstilsförändringar. I andra fall om testning av ämnen som redan undersökts, men där dokumentationen inte nått ut. I ytterligare en del fall kan djurtestning vara, i mina ögon, moraliskt försvarbart. Det skulle i terorin kunna röra sig om studier av kommande livsviktiga mediciner som kan rädda väldigt många människoliv. Men då skall bevisbördan ligga på den som testar. Den eventuella vinsten i att ett botemedel blir uppfunnet skall vägas mot djurens lidande, djurens lidande skall minimeras, och alternativa sätt att testa användas i första hand. Grundregeln skall vara att djurförsök är förbjudna, med ett nogrannt dispensförfarande för det fåtal fall då det trots allt kan vara nödtvunget.

2 kommentarer:

Elling sa...

Frågan är denna : Va skal till för at övertyga dig om att
1) Det finns ingen CO2-uppvärmning värd namnet ( se Miskolczi)
2) Vi står foran en ny liten istid.
3) Antropogen CO2 står för en liten del av det totala flödet ( se två års solpaus)
4) CO2-sekvestring i planetär skala skulla avvickla industricivilisationen ( se vilken energiframskrivning som helst).

Lakmustesten är om välmänande welstschmerzare har et rationellt eller emotionellt förhållande till "kliamtfrågan" Du gör en mängd påståenden. Kan du backa upp dessa ?

John Liungman sa...

Jag gör inga påståenden. Jag utgår från vad samtliga stora forskningsakademier påstår, nämligen att AGW ä
r ett faktum. Men jag skall svara ändå.
1. Att en enda relevant tidskrift eller akademi eller institution påstår att AGW inte finns.
2. Att en enda seriös forskare kan visa detta.
3. Ingenting, eftersom jag håller med. Industriella utsläpp står som du säger för en liten del av flödet. Men all den naturliga koldioxiden ingår i ett kretslopp och återabsorberas. Det är den extra mängden kol som är problemet.
4. Håller med. Därför måste vi sluta använda fossila källor nu.